Detta med att förkasta något i sin helhet

När KDU:s  nya jämställdhetsmanifest började snurra runt på internet utbröt fullt hånskratt bland mina vänners facebooktrådar. Särskilt var det den första punkten i deras sammanfattande lista på slutet som man rasade över: ”vi förkastar den moderna feminismen i sin helhet”, svaret ”Jag förkastar KDU i sin helhet” var nog den vanligaste förekommande kommentaren. Min första […]

Viktigt om sexuallitet

Eftersom det är en diskussion som kommer upp med jämna mellanrum vill jag förtydliga och motivera min åsikt i frågan; ”bisexuell” är en dålig och ovetenskaplig term och hetronormer verkar inte enbart genom våld, diskriminering eller förtryck. Svårast är att se det strukturella hegemonibygget bakom majoritet kontra minoritetsidén. Det var zoologen Alfred Kinsey som på […]

Stat bort, diskussion in! Om könskorrigering

Det fortsätter vara obligatoriskt för människor som vill könskorrigera sig att även bli steriliserade. Däremot behöver de inte längre skilja sig från den person de är gifta med innan ingreppet. Litet steg på vägen (kravet om skilsmässa var verkligen absurt) men att krav om sterilisering blir kvar är mycket, mycket problematiskt. Det värsta en stat […]