Rengbågar, bögar, kärlek och rättvisa!

Det här är mitt officiella regnbågsinlägg, mitt aktivistiska, glada, allvarliga inlägg där jag tydligt tar ställning och förklarar varför jag slåss för gay rörelsen och varför denna kamp är viktig. Gay Rights Now!

I Sverige har vi kommit långt idag med många saker, jämställdhet, samma rättigheter till alla grupper av människor och ett relativt sätt mycket säkerts rättsystem. Men det finns alltid saker att göra gott folk! Alltid något att kämpa för och skriva kampsånger om. Samhällets syn och behandling av HBT gruppen är en sådan sak. Jag tycker det är tydligt att även om vi kommit långt kan man inte släppa garden och förklara att det är tillräckligt, jag tror på människan som varelse och hennes förmåga att förbättra sig själv.

När debatten går kring homosexualitet brukar det ofta röra frågor runt omkring. Äktenskap, adoption, rätt till samma vård osv. Men bakom dessa debatter ligger allt för ofta någons sorts föreställning om att man kan debattera för eller emot homosexualitet. Man har ofta ett grundläggande antagande om att homosexualitet är FEL i ordets högre bemärkelse som i sin tur smittar av debatten på andra omkring frågor. Jag vill därför börja med att bena ut varför jag anser att man inte kan argumentera för att homosexualitet är FEL i sig.

Det är onaturligt; inte nog med att detta är i sak fel, det är också principiellt fel för mig. Vi människor är kulturskapande. Vi kan inte argumentera för att något är fel bara för att det inte är naturligt. Att bajsa på golvet och slå ihjäl den som ligger med kvinnan du vill ha, det är naturligt, om vi nu ska dra det till sin spets.

Sen faktafelet; Homosexualitet är inte alls onaturligt. Man måste skilja på två saker, Sex och Barnavlande. Dessa två ÄR olika saker, förklara annars för mig hur det kommer sig att jag och min älskade man har haft sex en si så där 600 gånger nu skulle jag tippa men inte avlat ett endaste barn?  Sex är inte nödvändigtvis det samma som att avla barn, men det kan vara det. Sex har andra viktiga funktioner för alla däggdjur. Förstärka sociala band och demonstrera makt. Jag är uppvuxen på en gård, jag kan garantera er alla att djur glatt hoppar på varandra hur som helst utan större urskiljning. Bono schimpanser använder sex som ett allmänt socialt medel för att lösa spänningar, upprätta vänskapsband, avslappning osv osv. Ganska likt hur vi själva använder sex alltså.

Det är således INTE onaturligt att bara ha sex för sakens skull, av kärlek, upphetsning, avslappning osv. Det gör alla andra däggdjur också. Vad gäller Kärleksbiten så kan man väl knappas argumentera för att det är mer onaturligt att älska en individ än en annan? Varför ska detta i så fall bara gälla romantisk kärlek? Varför kan man då inte argumentera för att det är lika onaturligt med vänskap mellan säg olika kön eller olika folkgrupper?

Jag vill ta upp Antikens Grekland här; I det antika Grekland var äktenskapet en mycket formell institution som användes för att få fram legitima barn. Det hade inget med kärlek att göra eftersom det var accepterat att båda makar tog sin en älskare/älskarinna. När det gällde just den biten, kärlek och sex alltså fanns det heller inget sådant som homo och hetero. Det ansågs fullt normalt att man hade både män och kvinnor vid sidan av. Det avgörande va penetreringen som visade vem av de älskande som hade högst makt. Den personen va den som penetrerade. Det var också kopplat till ålder. Här har vi alltså ett tydligt historiskt exempel på hur man separerade sådant som äktenskap och kärlek och sex och hur man inte fastnade i kategoriseringar av sexualiteten som homo eller hetro.

Vidare, Om argumentet är följande; alla kärlek mellan två parter som inte kan också avla barn är onaturligt. I så fall borde det även vara onaturligt med kärlek mellan säg två sterila personer. Hur kommer sig det att deras kärlek är naturlig fast de inte kan avla barn men kärlek mellan två av samma kön som inte heller kan avla barn inte är naturlig? Jag tycker det är viktigt att vara principfast. Inga undantag ska göras, om det är själva barnavlandet som är problemet vid säg äktenskap, då ska det banne mig gälla samma för alla, även sterila personer. Och det är det väl ingen som tycker?

Det är äckligt med analsex; Bara mellan två män? Eller för alla? Jag har aldrig i mitt liv träffat en kille som inte för eller senare vill prova (även om jag vet att de finns) Samma sak här. Om det är analsexgrejen i sig som är problemet så ska det gälla även för heteropar. (Vilket det inte i regel gör) Dessutom har verkligen inte alla bögpar sex på det sättet kan jag upplysa alla med dålig fantasi om.

Det går emot Gud; Här har vi ett svårare argument, visst, för vissa så är homosexualitet ett svårt brott mot deras religiositet. Men för det första så anser vi väl att religiösa argument enbart inte ska få styra ett liberalt och demokratiskt samhälle? Och jag, religionsvetare som jag är vill då också komma med ett rent teologiskt motargument. Jag vet inte exakt vad det står i koranen, men i torah och därmed också bibeln står det i ett bud.” Du ska inte ligga med en man som en kvinna.” Punkt. (Det står alltså inget direkt om kvinnlig homosexualitet) Detta står i gamla testamentet. För kristendomen har nya testamentet i regel tolkningsföreträde framför gamla. Man använder nämligen inte allt som står i gamla testamentet, vissa saker har man valt bort eftersom de anses vara av mer kulturell art, även inom judisk tradition. Det står ju även tex om slaveri att det skulle va okej menar ju ingen kristen idag riktigt. Eller varför inte avsnittet om Phileas, (kan vara felstavat namn här, minns inte exakt och min bibel är inte här, någon får gärna rätta om de tär fel.) mannen som dödade ett par eftersom de låg med varandra för att de var av olika folkslag. Alltså att olika nationaliteter inte ska få ha förhållanden. Någon som instämmer i detta idag inom kristendomen? (förutom den galna sekten Phileas prästerskap förståss som gör just detta)

Alltså har det skett ett urval även vad det gäller bibelns innehåll! Vissa saker har man förbisett eftersom man anser att det finns ett viktigare budskap, nämligen Jesus kärleksbudskap. Så varför är just detta lilla bud om bögsex så viktigt? Varför har det tolkningsföreträde?

Vidare alltså till de frågor som brukar bli kontroversiella vad gäller homosexuallitet. Tack och lov har vi kommit förbi iden om att det skulle vara sjukdomar, så det behöver jag inte ta upp. Mest aktuellt just nu är förståss frågan om äktenskapet.

Jag blev inte nöjd med äktenskapslagen som den blev nu. Jag anser att kyrkan borde tas ifrån vigselrätten istället. Stifta en äktenskapslag för alla. Denna ska vara likadan oavsett vem du gifter dig med. (så länge man inte bryter mot annan svensk lag that is, så som att gifta bort någon mot sin vilja) Detta allämna äktenskap bör också vara statligt och borligt. Vi har inte längre någon officiell kyrka och då borde det inte heller vara ett samfund som har företräde att juridiskt viga. Låt alla ingå det juridiska borliga äktenskapet, och låt sedan alla som vill ha sin egen religiösa rit i sitt samfund för att befästa äktenskapet så som de vill.

För nej, jag anser ändå inte att den kristna kyrkan ska behöva viga homosexuella om de inte vill det. Alla religiösa samfund har rätt att vara som de vill och genomföra sina ritualer som de vill. Staten har dock enligt mig inte rätt att särbehandla och diskriminera. Alltså borde kyrkan blivit fråntagen vigselrätten enligt mig och så borde denna gjorts statlig och lika för alla. Men nu blev det inte så, vi får väl se om den har kompromissen men frivillighet att viga för prästerna funkar.

Principfrågan om äktenskap sedan, att homosexuella inte borde få viga sig i det som kallas äktenskap alls? Struntprat, varför inte? Även här brukar man använda ”naturligt” argumentet fast i from av tradition.Äktenskapet har ALLTID sett ut på ett visst sätt”. Fel, jag som antropologiskt utbildad kan direkt konstatera att Nej, äktenskapet har inte alls alltid sett likadant ut hos alla. Det förekommer och har visst förekommit kulturer där man kunde gifta sig med någon av samma kön. Man ska aldrig dra till med det där ALLTID argumentet, det stämmer sällan. Äktenskapet är en kulturell skapelse som ser annorlunda ut eftersom vi utformat det annorlunda historiskt sett.

Sen va det de här med barn. Homosexuella har alltid haft barn. Newsflash. Eftersom så pass många som är homosexuella har levt med någon av annat kön innan de kom ut och eftersom det finns de som är bisexuella så har det alltid fötts barn med en HBT förälder, lagar eller ej. Det finns mig veterligen än så länge ingen forskning som tyder på att homosexuella som grupp skulle vara sämre föräldrar än de heterosexuella. Det finns inte heller mig veterligen forskning som tyder på att barn som växer upp med en eller två homosexuella föräldrar skulle ta skada av det. Vissa argument brukar användas här;

”Barn till homosexuella kanske blir homosexuella själva” So what? Är vi rädda för att få ”fler” homosexuella på gatorna eller vad där grejen?  Dessutom finns det ingenting som tyder på detta. Andelen HBT personer ligger på ca 10 % av befolkningen och det kommer nog inte ändras pga att fler barn växer upp med öppet homosexuella föräldrar. Att förekomsten av homosexualitet öppet i samhället skulle skapa osäkerhet låter absurt. Att experimentera med sin sexualitet är i sig inte skadligt, tvärt om tror jag att det är nyttigt att veta vem man själv är och vad man vill. Och för att veta det måste man prova sig fram lite. Detta behöver inte nödvändigtvis ske i praktiken utan kan ske tex genom fantasier. Även om jag personligen tror att det är bra att testa sitt sexliv i praktiken också. Inget säger att detta experimenterandet måste ske utom kontroll i klubblivet. I stället skulle ett öppnare samhälle göra att fler kunde visa sin KÄRLEK öppet och inte skämmas för att vara i olika typer av förhållanden

Man hör också argumentet att det finns exempel att i flera familjer med homosexuella förekommer mycket otrohet och dyl. och att barnen tar skada av detta. Då undrar jag, är det homosexualiteten de tar skada av eller är det otrohet och bråk? Skulle det vara bättre om det va en mamma och en pappa som bråkade och var otrogna? Kan man någonsin försäkra sig mot sådant som otrohet? Är det inte bättre då att få växa upp med en öppen förälder som kan vara sig själv än någon som pga samhället måste smyga? Har vi verkligen bevis för att detta skulle vara vanligare i homosexuella relationer?

”Barnen kommer bli mobbade i skolan” Vi kan inte låta mobbarna sätta reglerna! Damn no. Alla vi som blivit mobbade av olika anledningar; Man ska inte böja sig inför massans fördomar, man ska vara stolt över vem man är och uppmuntras visa det. Så visar vi att vi inte är rädda, att vi inte låter oss skrämmas utan att vi finns kvar. Och så får vi mer respekt. Inte genom att gå mobbarna tillmötes.

Alla typer av sådana argument mynnar ut i en viss sakfråga; barn(som grupp) till homosexuella(som grupp) kommer må sämre än säg, överklassen och medelklassen(som grupp) i genomsnitt, av olika bla nämnda anledningar. Därför borde inte homosexuella(som grupp) få ha barn. Om vi ska använda detta argument på homosexuella borde vi också använda det på andra grupper. Jag kan nog hitta flera grupper vars barn i snitt mår sämre än överklassens. Tex socialbidragstagare, samer, invandrare, barn till föräldrar med en depression osv. Ska dessa grupper inte heller få ha barn? Ska samhället bedöma grupper eller individer?  Och vilket snitt ska vi sätta för ”hur dåligt man får må” innan pappa staten kommer och tar dig? Har man en viss tid på sig eller gäller det på en gång? Vad är en bra förälder? Hur många perfekta föräldrar finns i så fall egentligen?

Vi har ett socialsystem som omhändertar barn vid de fall där det verkligen behövs och barnen far illa. Denna bedömning sker på individ basis. Och så ska det vara i ett liberalt demokratiskt humanistiskt samhälle. Man ska bedöma individer och inte grupper, för det finns alltid bra, dåliga och helt vanliga; föräldrar, personer, bilkörare och älskare i alla grupper. Jag lovar.

Sen detta med att alla barn har rätt till föräldrar olika kön, anser jag är fel, barn har rätt till kontakt med både män och kvinnor, flickor och pojkar. En hel könsidentitet är inget medfött som måste plockas fram av en lika medfödd man eller kvinna, den skapas till stor del socialt, vi kan börja i den änden. Barn kan få denna kontakt med pojkar flickor, män och kvinnor i flera sammanhang. Genom vänner, skola, bekanta osv. Med den logiken borde i så fall ensamstående föräldrar inte heller få ha barn. Vi har i vår kultur en väldigt stark bild av att blodsband är väldigt medfött viktigt. I flera andra kulturer läggs betoningen på vem som uppfostrat, inte vem som ursprungligen fött. Det är alltså inte natur och gudagivet att den biologiska föräldern blir den viktigaste och närmaste.

Varför är det då så att HBT gruppen och HBT beteenden så många gånger framkallat så mycket avsky? Antropologiska förklaringen är följande; Vi människor delar upp vår verklighet i kategorier. A och B. De har ingen mening om de inte ställs emot varandra. A definieras som INTE B och tvärt om. Manligt och kvinnligt är två sådana starka kategorier. En man och en kvinna ställs mot varandra och definieras utifrån vad den andra inte är. I många kulturer, (inte alla som vi såg med Grekland och även det antika Egypten kan jag informera) Men i många så definieras en kvinna som den som har sex med en man. Eller oftast, den som blir penetrerad, se antika Grekland igen, penetreringen va det som gjorde dig till man. En man som blir penetrerad går därför över i kategorin ”Kvinna” och blir då en anomali. Det är vad man kallar de djur, personer, företeelser som inte passar in i en kategori. Som är lite av båda, ”Out of place” som man säger. Anomalier blir ofta fruktade, hatade, avskydda och förlöjligade. Men i vissa fall kan de också bli upphöjda. Homosexualitet är i vår kultur en anomali, därför väcker den avoga känslor. Men dessa kategorier är inte statiska, de är i ständig förhandling och förändras utifrån samhället och medlemmarna i kulturen. Vi kan ifrågasätta våra känslor inför det som känns konstigt och annorlunda, det behöver inte, som jag visat, vara det bara för att det känns så. Vi kan definiera om våra kategorier! Va en fri individ, låt inte kulturen styra dig, ifrågasätt! (Denna teori är utvecklad och nedskriven av Mary Douglas i hennes bok ”Renhet och fara” Ska ni läsa en fackbok i ämnet humaniora i ert liv, läs den!)

Men mest och viktigaste av allt! Var tionde person i snitt (statistiskt sett) som du känner är homo eller bisexuell. HBT är något som alltid funnits, och alltid kommer finnas. HBT är ingen egen grupp som är helt olika alla ”andra” på något sätt. Vi är alla lika olika, att dela upp i grupper efter sexualitet är inte bara fånigt utan ovetenskapligt. Vi känner alla en HBT person, (det finns inget som säger att du själv inte kommer bli kär i någon av samma kön en dag, eller att du kanske tänder lite på lebbsex, vad vet jag..) och vi kan alla lika gärna själva vara en del av HBT rörelsen. Fantastiska hjärnor som Selma Lagerlöv, Da Vinci och Tjahovski var homosexuella.(Och Dumbeldore och Gandalf! :D) Jag tror inte att den mest inbitna homofob egentligen skulle vilja spärra in och straffa ALLA HBT personer som finns, för då skulle med största sannolikhet en idol, en vän, en släkting, en favorit författare till dem själva råka illa ut.

Vi avslutar med något trevligt, här är en bild på mig från Pride 08 med flera av mina kära homo och bisexuella vänner när vi härjar på flaket för Sarah Maria som är en av mina favorit stylister (Här har ni hennes hemsida! http://www.sarahmaria.se/ ) En fantastisk dag och en fantastisk upplevelse, jag blev förvånad över hur många människor i olika åldrar och nationaliter som kom för att visa sitt stöd och glädje, glatt förvånad. Det visar att vi alla står upp och slåss för allas lika värde. Make Love not war people! Och sprid budskapet, samma rätt till kärlek för alla!

n535956108_1234249_618

Annonser

3 thoughts on “Rengbågar, bögar, kärlek och rättvisa!

 1. Det är onaturligt, Sen faktafelet och Vidare, Om argumentet är följande: ur biologisk synpunkt är manliga könsorgan till för att stickas in i kvinnliga.
  om man ser det rent biologskt kan man faktiskt se det som onaturligt att samkönade har sex, eftersom att det är ett avvikande beteende även i djurvärlden. man får ju faktiskt säga att majoriteten av alla djur utövar heterosexualitet. därmed inte sagt att sex endast ska vara för barnalstring, det är ju helt klart avpassat till att vara njutbart också.

  Jag vill ta upp Antikens Grekland här: jag hade inte velat vara kvinna i det antika grekland, det var inte så idealiskt som man sagt till dig att det var. kvinnor ansågs giftasvuxna då puberteten inträtt och alltså redan då skulle de börja alstra barn. kvinnor var inte fria, eftersom endast män kunde ha fulla medborgerliga rättigheter. Kvinnorna blev bortgifta då de nått giftasvuxen ålder (vanligen giftes 15åringar med 30åringar) och var tvungna att lyda sin make och fick sällan gå ut själva. äktenskapet var som du säger en formell institution, männen hade fria sexuella förbindelser som de ville, dock inte kvinnorna. som vanligt i många samhällen var kvinnan underordnad. var du kvinna var det bättre att leva ett hårt liv som fattig bonde, i alla fall om du ville göra egna val vad gäller en partner.

  Det är äckligt med analsex: lite skenheligt av vissa som tycker det ja.

  Det går emot Gud: du har helt rätt i att man ofta gör ett urval av vad i Bibeln som passar en. precis som kyrkorna gör med budet att ”älska sin nästa som sig själv” men samtidigt välsignar soldater som går ut i krig är man selektiv till vad man vill följa och inte följa. dessutom verkar man inte speciellt intresserad av att ge fullständig information om vad man lär ut. tex berättelsen om pinehas, historien lär inte ut att det är fel med sex med andra folkslag. Judarna hade lovat att följa gud och ett av hans krav för att de skulle få hans beskydd och bra skördar etc var att inte ha äktenskapliga eller sexuella förbindelser med icke troende. Mannen bröt alltså mot ett löfte han avgett. Kvinnan var fullt medveten om detta då hon var dotter till en hövding tror jag det var och hon var en av de många midjanitiska kvinnor som gick till isrealiterna endast i syfte att förföra dem. De ville att judarna skulle förlora guds skydd, så att de kunde vinna över dem i krig.
  Angående kyrkan och staten, Jesus sa att hans rike inte var någon del av den här världen, alltså att han var politiskt neutral. Kyrkorna är återigen selektiva med vad de vill följa.

  Principfrågan om äktenskap sedan: Sveriges bakgrund har ingen koppling till de kulturer som hade andra äktenskapsformer än heterosexuella monogama förhållanden. kanske inte så konstigt med tanke på att det varit normen i århundraden, även om utomäktenskapligt sex förekommit i varierande mängd.

  Sen va det de här med barn. Homosexuella har alltid haft barn. Newsflash: den som valt att leva i en heterosexuell relation får väl ändå kunna kallas heterosexuell, (på sin höjd bisexuell) även om de går i andra tankar? man kan ju inte kalla pelle för en dansare bara för att han vill vara det?

  ”Barnen kommer bli mobbade i skolan”: man kan som sagt bli mobbad för vad som helst, dock brukar det vara svårt att vara stolt även om man blir tillsagd att vara det. har du varit mobbad och provat?

  HBTpersoner måste känna en stor frustration över att det inte går lika lätt som de skulle önska att förändra ett samhälle och ett kultur/idéarv som förts vidare över hundratals år. över de senaste årtionden har det dock skett stora förändringar väldigt snabbt, även om de inte tycker att det är nog.

  även om jag personligen anser att heterosexualitet är det människokroppen är avpassad för har jag inget emot folk som utnyttjar sin fria vilja till att göra annat än vad jag tycker är rätt.

 2. Ping: Ska heterosexuella ha barn? Del II « trollhare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s