Min religiösa övertygelse…

Jag anser att det kan vara viktigt att klargöra var man står i olika frågor när man diskuterar dem. Detta eftersom jag tror på att ingen kan vara helt neutral om denna redan har en åsikt i frågan. Därför känner jag att jag vill göra ett inlägg om exakt vad jag tror på, eftersom jag ofta skriver om och behandlar tro. Så vet man var jag står och kan göra en bedömning om mina åsikter kan påverkas vad detta.

Jag har kallt mig själv flera olika saker genom tiderna, men numera använder jag i regel bara hedning. Jag tillhörde wicca rörelsen i flera år, deltog i ritualer och ledde dem även ibland själv också. Wicca är alltså den moderna häxrörelsen, men inflyttande från både hedendom och ockultismen. Grunden för min religiositet är animismen, mytologin och magin.

Animism är alltså tron på en andevärld, för mig inkluderar detta även tron på själen och på alla levande varelsers själ. Animism är det som ligger till grunden för schamanism som är världens äldsta religiösa uttrycksform. Tron på att alla varelser på jorden, även växter, berg och liknande har en andlig själ och att man kan kommunicera med dessa själar har varit min viktigaste religiösa utgångspunkt hela mitt liv. Jag är uppfostrad i en delvis hednisk familj där vi firade naturens gång så som vårfest, midvinter, skördefest och dyl. Jag är också uppfostrad med detta att alla varelser har en andlig sida och att vi kan nå varandra genom detta. Djur och natur har hela mitt liv varit viktiga delar av mig och av min religion.

Jag tror även på Gudar. För mig är Gudarna andar, själar av stora manifestationer i samhället, världen och verkligheten. För att vara mer specifik; jag tror och anser att alla samhällen har gudar och gudinnor för det som är viktigt just där. I en jordbrukar kult är ofta fruktbarhetens gud den viktigaste, i ett kustsamhälle havets gud och liknande. För mig existerar alla dessa gudar. För mig är det människors behov, ritualer och tro som skapar en andevarelse som är en funktion av deras behov. Jag tror inte att Gudar kan ingripa fysiskt och direkt i tillvaron, men, jag tror att genom vår tro på dem och genom att vi får deras nåd genom vår dyrkan så kan vi själva fokusera och styra vår egen kraft och energi för att uppnå mål. Till exempel; Jag har mått psykiskt dåligt i perioder, under dessa har min gudinna varit till stor hjälp för mig. I situationer när jag känner mig svag och liten så tänker jag på krigargudinnan, Freja, Sköldmön, Bastet, kärlekens, passionens och våldets gudinna och Tahit Vesta, stridens gudinna. Genom att jag fokuserar och tröstar mig i deras uppenbarelse hjälper det mig att må bättre, fokusera på kraft, kämparglöd och att stå på sig. Därför hjälper de mig med sina uppenbarelser. För mig är de skapade, men även utanför mig själv, för jag känner, verkligen känner deras energi i mig, för mig är deras kraft verklig.

Jag vill lära känna alla gudar och gudinnor i alla tider, för att jag är intresserade av samhällen och religion alltid. Jag är även intresserad av de filosofiska och etniska frågor som alla människor brottats med i alla tider. Därför har jag hela mitt liv så länge jag kan minnas varit intresserad av mytologi. Det är ett av de områden jag riktat in mig på i min undervisning. Jag tycker helt enkelt att det är inspirerande, spännande, och intressant att läsa mytologi och olika mytologiska varelser och berättelser. Härigenom har jag också funnit de gudabilder som just jag älskar och blir hjälp av. Den nordiska mytologin, den keltiska och den Egyptiska är några av de kulturer och gudavärldar jag alltid varit särskilt intresserad av och hemma i.

Jag tror på magins verkningar i världen. Ockultism (läran om det fördolda) har alltid även denna haft en stor inverkan och stort intresse på mig. Alkemin, Kabbala och numerologi är exempel på sådant jag studerat mycket för att det intresserar och fascinerar mig. Människan har hela sin historia och existens försökt använda magiska tekniker för att påverka sin omgivning. Jag tror på magins påverkan på den egna personen. För mig är magin ett sätt att styra sin energi för att uppnå mål. När jag ska göra något svårt fysiskt eller psykiskt hjälper det mig att genomföra en av mina små ”ritualer” för att fokusera min energi och mina ansträngningar. Det hjälper mig också att må bättre, få större självinsikt. Jag tror på viljans effekt och för mig är magi allt andligt arbete för det man vill och behöver uppnå. Så som bönen och riten. En kristen bön om medmänsklighet tror jag fungerar på samma sätt som när jag väljer att ha en rit för att främja det samma. Och jag tror att människan är psykiskt uppbyggt så att man hjälps av mål, fokus och självinsikt som min magi ger mig.

Min religiositet är inte enbart på denna ”gräsrotsnivå” jag är även intresserad av teologi och mer komplicerad religionsfilosofi. Men även här ligger behållningen för mig inte i en tradition utan i att undersöka flera och deras likheter och beröringspunkter. De stora monoteistiska religionernas teologi, hinduismens cykel av skapande och förstörelse och buddismens filosofi och läror om icke varandet är sånt som jag intresserat mig extra för.

Jag har inte en religion med sannings anspråk på något sätt. Jag följer inga skrifter som sanningar, jag studerar dem som inneboende teologi och mytologi, Jag tycker inte att min stora tro till vetenskapen krockar med min tro, för att för mig finns inga religiösa sanningar. Jag anser att man kan vara lycklig utan en religion alls, liksom med vilken religion man vill. Det är för mig upp till individer att finna sin egen väg, och det här är min. Jag tror inte på gudars makt eller skapelser, därför har jag inga problem alls med naturvetenskapen.

Några viktiga punkter för mig;

Jag tror på reinkarnation. För mig vandrar våra själar vidare efter döden.

Jag tror på det heliga och okränkbara människovärdet. Att alla människor ska värderas och behandlas lika är viktigt för mig. Jag är emot dödsstraff men för abort (ett foster är för mig fortfarande en del av kvinnan kropp) och viss dödshjälp. För mig handlar det också mycket om individens egna val och frihet samt att jag anser att vi idag har en ohälsosam syn på lidande och död. För mig som naturalist är det en del av livet och balansen. Vi är för rädda för olycka idag anser jag.

Jag tror inte på ondska, jag är tveksam till moralism. I naturen finns för mig ingen ondska eller rätt och fel. Där finns livets gång och balans. (därför är jag inte vegetarian) Men då vi människor kommer in i bilden anser jag att vi kan skapa destruktivitet på ett sätt som inte är naturligt. Därför tycker jag också att det finns tydliga fall där något är skadligt.

Sexuallitet är för mig en viktig del av min religiositet, det är mitt utryck för magi och kärlek. Jag har hela mitt vuxna liv varit i långa stabila förhållanden, och särskilt nu då med min kära man och allt han är för mig. Tillit och värme är viktiga delar så väl som lekfulhet och experimenterande. Jag är ganska negativ till all typ av moralisering kring sexualiteten och kärleken, så länge det sker i kärlek och samförstånd. Det har därför bland annat varit naturligt för mig att engagera mig för gay rörelsen.

Den intellektuella sidan med religion med mycket studier och kunskap om världen och om traditionen tycker jag är mycket viktig.

Jag har aldrig varit satanist eller ”mörker magiker”, det kan vara intressant att studera men för mig har de traditionerna alltid varit för självcentrerande. En av de främsta sidorna med religion är för mig hur det öppnar upp medkänsla och arbete för andra så som volontär arbete.

Jag är inte monoteist för jag tror på många gudar, och för mig är även Gudinnan viktig, för mig personligen mer viktigt än någon Gud. Jag känner mig väldigt hemma och bekväm i min roll som kvinna därför blir gudinnan mitt sätt att uttrycka mig.

Ingen religion är för mig bättre eller sämre än någon annan. Det finns problematiska strukturer i alla kulturer och alla religioner, men det finns också mycket bra och vackert överallt där det finns människor. Jag tycker det är lika intressant att undersöka alla sidor av alla religioner för att hitta dem båda. Som antropolog anser jag också att religion i ett samhälle är tät sammanknutet med kultur och historia och att alla samhällen tror på något och har ett ritbeteende. Nya religiösa rörelser som det kallas (dåligt namn tycker jag) är ett av mina främsta expertområden och för mig är det en viktig grej personligen att alla trossystem behandlas lika.

Min religion bidrar delvis till att jag är relativt värdekonservativ. Jag värdesätter naturen, familjen(jag värderar däremot inte hur denna familj ser ut..) och fasta påtagliga värden. Miljöförstöring är en viktig fråga för mig andligen, kommersialism, kapitalism lika så. Jag lever efter principer om att naturen har en rätt att existera i sig självt utan att behöva legitimeras i form av vilken funktion den har till människan. Jag anser att djur ska få vara djur och är rätt kritisk till handväske- hundar och fånig utställningsavel. Eget ansvar, hårt arbete, genuint hanverk och matlaganing (istället för billiga massprodukter och halvfabrikat) är annat jag värdesätter.

Som sagt, jag anser inte att min religion är sanning för någon annan än mig själv, men för mig är den viktig och jag kämpar för att bli respekterad och tagen på allvar även om det nu är så. Jag tycker att det finns en problematik i att vi i västvärlden blivit så sekulariserade, inte för att jag vill säga att det är mer fel att inte tro än att tro, utan för att vår förståelse för andra minskar. Det är tråkigt. Alla är inte så sekulariserade som vi och i den globala världen spelar religion fortfarande stor roll. Om vi bryr oss om att lära oss vad religionen är och vad den betyder kan vi också förstå andra bättre.

Annonser

6 thoughts on “Min religiösa övertygelse…

 1. Hehe … trevlig läsning av en trevlig tjej … en fråga: Tror du att apor har en själ? Tror du att enklare former av djur har en själ? Känner du till att människan idag har konstruerat datorer med intelligens kraftfullare än de enklaste djurliven på jorden ….. kan man då säga att en dator har en själ? Om inte vart går då gränsen mellan djur som har en själ och inte ?

  • tackar tackar 🙂
   Ja, åsikterna går ju i sär på det här planet bland de som säger sig tillhöra nyhdendomen idag, jag har en perosnlig åsikt som jag dock tror skiljer sig generellt från huvudfåran.
   Jag anser att hedendomen fixerar sig för mycket vid ”natruligt” och vad som är ”natur” och inte. För mig så är det bara rakt upp och ner naturligt att allt som har en materiell kropp också har ett andligt avtyck. En själ om man så vill. Jag betraktar inte själar som ”personligheter” utan snarare som enerig avtryck som kan påverkas och komuniceras med. Så jag tycker inte att det är konstigt alls att påstå att maskinerer och datorer har ”själar” i samma utsträckning som djur, växter och stenar. Allt på jorden lyder under samma lagar, andligt som fysiskt och är således ”natruligt”.
   Jag tror att detta skiljer sig från många andras uppfattning eftersom hedendomen tenderar att uppvärdea djur och natur och nedvärdea sådant som städer och maskineri. Jag håller alltså inte med om detta utan anser att allt som har en materiell kropp också har en själ. Oavsett vilka material de är sammansatta av.
   Sedan anser jag dock också att dessa ”själar” kan vara mer elelr mindre avancerade, och eftersom datorer är byggda av människor finns det fortfarande en begränsning i hur avancwerade de kan bli. Både själsligt och fysiskt. Gudarna och ”naturen” konsturerar tex. fortfarande mycket bättre och mer välsamansatta näringsämnen i broccoli än vad något mänskligt konstruerat vitamin piller någonsing lyckats med. På samma sätt begränsas datorer/maskiners förmågor av att det är människor som byggt dem. Men vem vet, en dag kan vi nå dit att något vi bygger sedan fortsätter att förnya och lära sig självt, och således kan komma att bli mer avancerat än vad vi kan skapa dem till. Då kan det ändras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s